Voldoening. Zelfstandig. Loopbaan.

LOOPBAAN-CHEQUES

LifeQ biedt de mogelijkheid om alle (loopbaan)begeleidingstrajecten te betalen met loopbaancheques.
Met de loopbaancheques steunt de Vlaamse Overheid werknemers die zich professioneel willen laten begeleiden in de zoektocht naar meer voldoening in hun job, een nieuwe carrièresprong, of zelfs de stap naar een zelfstandige onderneming.

Life Q helpt je via deze loopbaanbegeleiding bij het nemen van loopbaanbeslissingen. We zoeken welke competenties nodig zijn om jouw loopbaan zelf actief te sturen en via advies en oefeningen ontdek je hoe je ze kan versterken of ontwikkelen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Loopbaancheques worden elektronisch of per brief verkregen via de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding om professionele loopbaanbegeleiding te kunnen genieten aan een zeer betaalbaar tarief. Elke loopbaancheque bevat een chequenummer en een klantnummer, dat bij het eerste loopbaangesprek zowel de chequenummers als jouw klantennummer gevraagd wordt om je persoonlijk dossier te openen.

Om de 6 jaar (te rekenen vanaf de datum van registratie van de eerste cheque) heeft elke inwoner van Vlaanderen of Brussel recht op 2 loopbaanchequepakketten van telkens 4 uur loopbaanbegeleiding. Je kan tussen deze 2 pakketten geen, korte of langere tijd tussen laten, afhankelijk van de behoefte. Belangrijk is echter dat tussen 2 gesprekken maximaal 12 maanden mogen zitten, anders vervalt het recht op de nog niet gebruikte uren.

Je kan op twee manieren loopbaancheques bestellen: Op de website van VDAB via Mijn loopbaan. Kies in Mijn loopbaan in het rechtermenu voor de link 'Aanvraag loopbaancheques’ of telefonisch op het gratis nummer 0800 30 700. Je kan slechts één loopbaancheque voor vier uur begeleiding per keer bestellen. Heb je je vier uur begeleiding gevolgd, dan kan je een tweede loopbaancheque bestellen. Per loopbaancheque betaal je 40 euro. Je betaalt dus 10 euro per sessie van een uur loopbaanbegeleiding.
SITE DOOR GESELLE.BE | COPYRIGHT LIFEQ 2019